SW Architectural Patterns

מטרת הקורס

להקנות למפתחים הבנה בארכיטקטורות שונות של מערכות וההשפעה על אופן כתיבת הקוד שלהם ועל השיקולים שצריכים להילקח בחשבון בתהליך הפיתוח.

תיאור הקורס

"ארכיטקטורת תוכנה" הוא מושג המתאר את כל האספקטים בתוכנה שקשה לשנות במהלך הדרך וכדאי לבחון היטב עוד בשלב מוקדם. היא כוללת ייצוג היבטים שונים של התוכנה באופן מופשט, היחסים בין המרכיבים השונים של התוכנה והחוקים החלים עליהם. ארכיטקטורה של מערכת תוכנה עוסקת לעתים גם בהגדרת מבנה התוכנה בקנה מידה בינוני וקטן, אך לרוב מתמקדת בהגדרת המבנים העיקריים, הממשקים החיצוניים והתהליכים העיקריים של התוכנה. בקורס זה נלמד על מהי ארכיטקטורת תוכנה, אילו מודלים ותבניות שונים יש לארכיטקטורת תוכנה, מתי כדאי להשתמש בכל מודל, ונראה דוגמאות לכל אחת מהן. הקורס מועבר על ידי ד"ר מירי (קופל) בן-ניסן, מרצה בכירה באוניברסיטה מזה כ-20 שנה למקצועות תכנות, ובעלת ניסיון עשיר ורב בעולם הפיתוח כמפתחת, ארכיטקטית ומנהלת צוותי פיתוח בעולמות האלגוריתמים, RT ו-mobile.

מקהל היעד

מפתחים, ארכיטקטים ומנהלי פיתוח בעלי ידע וניסיון של שנה לפחות בכתיבת קוד באחת משפות ה-Object Oriented.

משך הקורס

16 שעות

הסילבוס

סילבוס הקורס זמין להורדה בלחיצה